Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

|GIÁ TRỊ QUYẾT TÂM| SUY NGHĨ QUYẾT TÂM XUA TAN ĐÁM MÂY TIÊU CỰC

NHUNG-SUY-NGHI-QUYET-TAM-XUA-TAN-DAM-MAY-TIEU-CUC
Câu suy tưởng

GIÁ TRỊ QUYẾT TÂM | QUYẾT TÂM | SUY NGHĨ QUYẾT TÂM


“Những suy nghĩ quyết tâm xua tan những đám mây của những tình huống tiêu cực.”


CHIÊM NGHIỆM
Nhiều tình huống tiêu cực nhất định sẽ đến trên đường đời của ta, kết quả của chúng là sự đau đớn, khổ sở và thất vọng. Vào lúc như thế, những khó khăn dường như không thể vượt qua và tồn tại mãi mãi.

=>>> Xem thêm Sức mạnh khoan dung

ỨNG DỤNG

Tôi cần nhìn nhận những khó khăn tôi đối mặt thì như mây trôi qua vậy. Những lúc ấy mây đang bao phủ quanh tôi, nhưng chỉ tạm thời thôi – không sớm thì muộn chúng sẽ tan đi. Hiểu là không có rắc rối nào lại tồn tại mãi sẽ giúp cho tôi có sự quyết tâm mà tôi cần có để giải quyết vấn đề. Sau đó tôi sẽ có thể đối mặt với tình huống một cách dễ dàng.


Nguồn: Trung Tâm Inner Space - Làm Giàu Thế Giới Nội Tâm