Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

GIÁ TRỊ TRÂN TRỌNG


gia-tri-tran-trong-trung-tam-innerspace

GIÁ TRỊ TRÂN TRỌNG
“Cẩu thả là sử dụng sai những tài của mình.”

CHIÊM NGHIỆM
Ta thường cẩu thả với những tài của ta. Đôi khi ta sử dụng sai chúng hay bỏ quên chúng. Ta thường dựa vào những tài nào đó để qua được tình huống hơn là phấn đấu giải quyết tình huống cho thỏa đáng. Ta trở nên cẩu thả, và không thể nhìn nhận những điều cần cho sự phát triển của tôi.

ỨNG DỤNG
Tôi cần hiểu tầm quan trọng của những tài tôi được ban cho, và rằng chúng được ban cho tôi là có lý do. Tôi sẽ nhắc tôi hôm nay rằng tôi không nhận chúng như chuyện đương nhiên. Thay vào đó, tôi sẽ dùng những khả năng của tôi để vừa giúp người khác vừa giúp tôi nữa. Các tài của tôi càng phát triển, tôi càng vươn lên nhanh.

Đọc tiếp Câu suy Tưởng Khoan Dung


Nguồn Giá Trị Trân Trọng

Không có nhận xét nào: