Hiển thị các bài đăng có nhãn dinh dưỡng cho bé. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dinh dưỡng cho bé. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

DẠY CON TÍNH KHOAN DUNG BẰNG CÁCH NÀO?


ky-nang-day-con-tinh-khoan-dung-song-tu-lap-lam-chu-cuoc-song.jpg

Khoan dung tức là chấp nhận mọi người trong tình trạng hiện tại của họ – chứ không chấp nhận cách cư xử sai trái của họ. Khoan dung cũng có nghĩa là đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử.