Hiển thị các bài đăng có nhãn du lịch Nam Cát Tiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn du lịch Nam Cát Tiên. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

TRẠI "GIA ĐÌNH HÔN NHIÊN" - CÙNG CON KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂNTRẠI “GIA ĐÌNH HỒN NHIÊN”

ĐÔI TƯỢNG
Phụ huynh và con, độ tuổi 3 – 15
Địa điểm: Vườn quốc gia Nam Cát Tiên
Thời gian: Thứ Bảy & Chủ Nhật – ngày 29 & 30 tháng 12 năm 2012