Hiển thị các bài đăng có nhãn hinh hanh phuc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hinh hanh phuc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

QUY LUẬT CỦA HẠNH PHÚC


Đến một lúc bạn chợt nhận ra rằng
quy luật sâu xa của Hạnh Phúc                    
trong cuộc sống này không chỉ  là
Đón Nhận mà còn là CHO ĐI